Vragen? Bel direct!
Nederlands
Dutch
English
English
 
Deutsch
German
 
汉语
Chinese (Simplified)
 
Türk
Turkish
 
Bel mij terug

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  1. de eigenaar: AEM BV;
  2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website; 
  4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. AEM BV besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. AEM BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.aembv.com of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.
 4. AEM BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. De product- en merknamen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

 Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met AEM BV opnemen. AEM BV behoudt alle rechten voor.