Mededeling

Geachte dames en heren,


Op 11 juli 2023 is de besloten vennootschap AEM BV gevestigd in Maasbree, Nederland op eigen verzoek door de rechtbank Oost-Brabant in staat van faillissement verklaard. Mr. Ralph Geelen (als advocaat verbonden aan Boels Zanders te Venlo) is als curator aangesteld. Tot rechter-commissaris is mevrouw mr. G.M. Drenth (als rechter verbonden aan de rechtbank Limburg) benoemd.


AEM BV was volgens opgaaf van haar directie genoodzaakt om haar faillissement aan te vragen omdat zij niet langer aan haar opeisbare betalingsverplichtingen kon voldoen. Deze problemen vinden hun oorsprong in lagere omzetten en achterblijvende betalingen van klanten tijdens de Covid-19 pandemie. Hoewel de markt nadien is aangetrokken, bleek het effect daarvan toch te gering om het faillissement te kunnen voorkomen.


Op dit moment vindt er overleg plaats tussen de curator en de directie van AEM BV. Ook hebben zich al diverse geïnteresseerde partijen in een mogelijke doorstart van AEM BV bij de curator gemeld. Met deze partijen zal overleg worden gepleegd. Of een doorstart kan worden gerealiseerd zal in de komende periode blijken.


De curator verwacht concreet aan het eind van week 29 de situatie bij en de toekomstperspectieven van AEM BV in beeld te hebben. Wij berichten u dan nader. Tot die tijd zal AEM BV zo nodig samen met aan haar gelieerde ondernemingen beschikbaar blijven om eventuele calamiteiten en storingen te verhelpen.


Mocht u vragen en/of opmerkingen voor de curator hebben dan kunt u een e-mail sturen aan zijn collega mr. Sander Hafkamp via sander.hafkamp@bz.nl.