Snelle doorstart voor AEM

Snelle doorstart voor AEM

Na het faillissement van AEM op 11 juli heeft de onderneming per 1 augustus een snelle doorstart gerealiseerd nadat het overeenstemming heeft bereikt met de curator en rechter-commissaris van de rechtbank Limburg.


In iets afgeslankte vorm vindt de doorstart plaats onder dezelfde moedermaatschappij als voorheen.


AEM ging begin juli failliet nadat het niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen als gevolg van het feit dat sommige opdrachtgevers niet meer konden betalen en door teruglopende verkoopcijfers in de Corona jaren.


In de laatste jaren heeft AEM volop geïnvesteerd in nieuwe producten. Daar deze nu klaar zijn voor de markt wordt een succesvolle doorstart en toekomst voor het bedrijf verwacht.